ขนาดหัวดอกไขควง 1/4″
ความเร็วรอบเปล่า 9,000 RPM
ปริมาณลม 4 cfm (114L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 3 HP