กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบ

0-450 รอบ/นาที

0-1,700 รอบ/นาที

เจาะเหล็ก 10 mm
เจาะไม้ 25 mm
แรงบิดสูงสุด 37 Nm
น้ำหนัก 1.4 kg.