รหัสสินค้า 2 608 633 175
บาร์โค้ด 3165140109758
รายละเอียด
วัสดุ ปลาย TC
การออกแบบฟันเลื่อย ฟันชิดข้าง
ความยาวรวม (มม.) 100
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.)
ก้าน ก้านรูเดี่ยว (T Shank)
รูปแบบการใช้งาน พลาสติกเสริมใยแก้ว (5-20 มม.) พลาสเตอร์บอร์ด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (5-50 มม.)
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) 74
แบบโปรเกรสซีฟ
ตำแหน่งระยะห่าง
ประเภท T 141 HM
รูปแบบการใช้งาน
พลาสเตอร์บอร์ด 5-50
ไฟเบอร์ซีเมนต์ (มม.) ถึง 50
ไฟเบอร์ซีเมนต์ (มม.) 5-50
พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (มม.) 5-20

Relate  Products