รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
EH 100-2, 4A 46P  PS-FORTE 4 16.0 15,300 50
EHT 100-2,4A 46P  PS-FORTE 4 16.0 15,300 60
EH 178-3, 0A 24P  PS-FORTE 7 22.23 8,600 76
EHT 178-3, 0A 24P  PS-FORTE 7 22.23 8,600 76
EH 230-3, 0A 24P  PS-FORTE 9 22.23 6,600 110

Relate  Products