รหัสสินค้า ขนาด(มิล) ปะกับที่ใช้คู่กัน ความเร็วรอบสูงสุด
CC-GRIND-SOLID100SG STEEL 100 SFS CC-GRIND-SOLID100 M10 15,300
CC-GRIND-SOLID115SG STEEL 115 SFS CC-GRIND-SOLID115/125 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/125 5/8″ 13,300
CC-GRIND-SOLID125SG STEEL 125 SFS CC-GRIND-SOLID115/125 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/125 5/8″ 12,200
CC-GRIND-SOLID150SG STEEL 150 SFS CC-GRIND-SOLID115/1180 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/180 5/8″ 10,200
CC-GRIND-SOLID180SG STEEL 180 SFS CC-GRIND-SOLID115/1180 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/180 5/8″ 8,500

 

Relate  Products