รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
E100-6A 30M PSF INOX 4 16.0 15,300 10
E125-7A 30M PSF INOX 5 22.2 12,200 10
E178-7A 30M PSF INOX 7 22.2 8,600 10
E230-7A 30M PSF INOX 9 22.2 6,600 10

 

 

Relate  Products