รหัสสินค้า ขนาด(มิล) ปะกับที่ใช้คู่กัน ความเร็วรอบสูงสุด
CC-GRIND-SOLID115SG INOX 115 SFS CC-GRIND-SOLID115/125 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/125 5/8″ 13,300
CC-GRIND-SOLID125SG INOX 125 SFS CC-GRIND-SOLID115/125 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/125 5/8″ 12,200
CC-GRIND-SOLID120SG INOX 180 SFS CC-GRIND-SOLID115/1180 M14 , SFS CC-GRIND-SOLID115/180 5/8″ 8,000

Relate  Products