รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
EHT 105-0, 8A 60S  SGP INOX 4 16.0 15,300 45
EHT 115-0, 8A 60S  SGP INOX 4 1/2 22.23 13,300 72
EHT 115-1, 0A 60S  SGP INOX 4 1/2 22.23 13,300 80
EHT 125-1, 0A 60S  SGP INOX 5 22.23 12,200 86

Relate  Products