รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
EHT 105-1, 0A 60R  SG INOX 4 16.0 15,300 43
EHT 115-1, 0A 60R  SG INOX 4 1/2 22.23 13,300 72
EHT 178-1, 6A 46R  SG INOX 7 22.23 8,600 190

Relate  Products