รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
EH 100-3, 2A 46P  PSF INOX 4 16.0 15,300 59
EHT 115-1, 0A 60P  PSF INOX 4.1/2 22.23 13,300 65
EHT 125-1, 0A 60P  PSF INOX 5 22.23 12,200 70
EHT 178-1, 6A 46P  PSF INOX 7 22.23 8,600 120
EH 178-2, 5A 24P  PSF INOX 7 22.23 8,600 87
EH 230-2, 5A 24P  PSF INOX 9 22.23 6,600 120

Relate  Products