กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ปริมาณลม 0-2.9 m/min
ความแรงของลม 0-42.8 กม/ชม.
ความเร็วพัดลม 0-18,700 รอบ/นาที
ความยาวกระบอก 375 มม.
น้ำหนัก 1.9 กก.