ข้อมูลทางเทคนิค: โต๊ะเลื่อย GTS 10 XC (สินค้าสั่งพิเศษ) Professional
กำลังไฟเข้าพิกัด 2,100 W
ขนาดของโต๊ะเลื่อย 584 x 759 มม.
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,200 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 254 มม.
ขนาดรูใบเลื่อย 25.4 มม.
การปรับมุมเอียง 47 ° L / 1 ° R
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 35 กก.
ขนาดการตัดสูงสุดด้านขวา 635 มม.
ขนาดการตัดสูงสุดด้านซ้าย 250 มม.