โซ่พลาสติก

PLASTIC CHAIN 

ขนาด (Size)

3 mm สีแดง – ขาว

4 mm สีแดง – ขาว

5 mm. สีแดง – ขาว

6 mm สีขาว,สีแดง,สีเหลือง,สีขาว – แดง

8 mm สีขาว,สีแดง,สีเหลือง,สีขาว – แดง