โซลินอยด์วาล์ว SOLENOID VALVES KLQD

รุ่น 2 WB

โซลินอยด์วาล์ว 2/2 (์NC) ปกติปิด ใช้งาน น้ำ น้ำร้อน กรด ด่าง (ชนิดอ่อน) ซิล VITON

วัสดุสแตนเสล 304

Model Port Size Medium Operating Pressure Operating Temp.
2WB030-08SV    G 1/4″ water,weak acic alkaali     0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB160-15SV G 1/2″ water,weak acic alkaali     0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB200-20SV G 3/4″ water,weak acic alkaali     0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB250-25SV G 1″ water,weak acic alkaali     0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB350-35SV G1. 1/4″ water,weak acic alkaali      0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB400-40SV G 1.1/2″ water,weak acic alkaali      0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C
2WB500-50SV G 2″ water,weak acic alkaali      0-1.0 Mpa Viton(-5)-150C