แหวนประแจข้าง-ปากตาย Hans 16615M

1 ชุด 14 ชิ้น ประกอบไปด้วยขนาด

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24