แว็คคัมพ์น้ำยาแอร์ รุ่น RX-4S

VACUUM PUMP RX-4S

MODEL RX-1S RX-2S RX-3S RX-4S
Voltage/Frequency 220V/50HZ
Free Air Displacement 1.8cfm 3.80cfm 4.80cfm 8.00cfm
42l/min 1021/min 1321/min 222l/min
Ultimate Vacuum 150Micron 45Micron 45Micron 45Micron
2pa 6pa 6 pa 6pa
Motor Power 190W 250W 450W 450W
Motor Speed 1440rpm 2880rpm 2880rpm 2880rpm
Oil Capacity 200ml 250ml 550ml 420ml
Dimensions 240*93*200mm 306*122*225mm 348*138*245mm 348*138*245mm
Net Weight 4.0 Kg 6.5Kg 10Kg 10.2 Kg