แม่แรงตะเข้โหลดเตี้ย   4.5 ตัน

FLOOR JACK 4.5 TON

รับน้ำหนักได้สูงสุด                                  4.5 ตัน

ยกได้ต่ำสุด                                          70 mm

ยกได้สูงสุด                                          505 mm

น้ำหนัก                                               45.5 kg

โหลดเตี้ย เหมาะกับรถแข่ง / รถสปอร์ต