ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

152 x 229 หยาบ A สีน้ำตาล 1

2 608 608 211

Relate  Products