ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

152 x 229ปานกลาง Sสีเทา1

2 608 608 212

Relate  Products