รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
E100-4A 24R SG 4 16.0 15,300 76
E100-6A 24R SG 4 16.0 15,300 80
E178-7A 24R SG 7 22.2 8,600 266

 

Relate  Products