กำลังไฟเข้า 2,300 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 3,800 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 355 มม.
น้ำหนัก 16.5 กก.