ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 2,400 W
ขนาดการตัด (สี่เหลี่ยม) 100 x 196 มม.
ขนาดการตัด (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) 119 x 119 มม.
ขนาดการตัด (โปรไฟล์รูปตัว L) 130 x 130 มม.
ความลึก x ความยาว x ความสูง 9 x 29 x 48 ซม.
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 18 กก.
ขนาดรูใบเลื่อย 25.4 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 355 มม.