แท่นตัดเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก โตวา รุ่น 16″

CUT – OFF MACHINE TOWA 16″

มอเตอร์       3 HP 2สาย                        ย
PIONEER รอบหมุน       2130 rpm
DEORO รอบหมุน       1450 rpm
ขนาดใบเลื่อย        16″ (140mm)