แกนเตเปอร์           2.1/2 x 2
ขนาด            3 x 2
           4 x 3