สำหรับทำความสะอาดพิ้นผิวก่อนทาสี (ทั้งสีเก่าและพื้นผิวทีไม่ได้เคลือบหรือทาสีไว้) ให้ปราศจากคราบฝุ่น, คราบไขมัน โดยไม่ต้องใช้กระดาษทรายขัด และสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทาสีที่สกปรกจากคราบรอยมือ, คราบฝุ่น, คราบนิโคติน
วิธีใช้:สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี

1.ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำ  อัตราส่วน  1 ต่อ 10

2.ใช้ฟองน้ำหรือผ้าจุ่มผลิตภัณฑ์ทาบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้ 2 – 3 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนที่จะทาสี

สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทาสีทั่วไป

1.ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำ อัตราส่วน  1 ต่อ 10 ถึง 1 ต่อ 100 (ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก)

2.ใช้ฟองน้ำจุ่มผลิตภัณฑ์ทาบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ  2 – 3 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

Relate  Products