ขจัดคราบกาว, สติ๊กเกอร์, เทปกาว , ยางมะตอย, ยางไม้, สีหมึกพิมพ์, สีปากกา, บนผิววัสดุทุกชนิด

วิธีใช้:ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเจือจาง

1.การลอกกระดาษกาวทั่วไป  ใช้แปรงจุ่มผลิตภัณฑ์และทาบนพื้นผิวที่ต้องการลอก  ทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงาน จากนั้นดึงกระดาษกาวออก

2.สำหรับกระดาษกาวชนิดพีวีซี  แซะขอบกระดาษกาวและใช้ผลิตภัณฑ์ทาบริเวณที่แซะออก ค่อย ๆ ลอกหรือทาผลิตภัณฑ์ซ้ำจนกระทั่งสามารถลอกกระดาษกาวได้หมด

3.หากยังมีคราบกาวหรือคราบสกปรกเหลืออยู่ ทาผลิตภัณฑ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้ผ้าเช็ดกาวที่เหลืออยู่ออกให้หมด