ช้เคลือบผนังภายนอกอาคาร (อิฐ, คอนกรีต, หินธรรมชาติ)  กันน้ำไม่ให้ซึมลงในผนัง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังเคลือบผลิตภัณฑ์แล้ว ความชื้นภายในผนังยังระเหยออกได้

วิธีใช้

1) ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่น, คราบสกปรกต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท

2)ใช้แปรงทาสีทาผลิตภัณฑ์ลงบนผนัง โดยทำงานจากบริเวณด้านบนลงล่างและทาจากซ้ายไปขวา โดยทาบาง ๆ 2 ครั้ง (ได้ผลดีกว่าทาหนาครั้งเดียว) และพื้นที่การทาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 ตรม.

3)การเคลือบแต่ละครั้งหากผนังดูดซึมผลิตภัณฑ์-หมด ให้เคลือบต่อจนผนังไม่ดูดซึมผลิตภัณฑ์อีก โดยเคลือบในขณะที่การเคลือบครั้งก่อนยังชุ่มอยู่ (อย่าทิ้งให้แห้ง)