ตรอ่อนโยนสำหรับซักผ้าที่ต้องการการถนอมเป็นพิเศษ ไม่ทำลายเนื้อผ้าหรือทำให้ผ้าเสียรูปทรง เหมาะสำหรับผ้าที่ทำจากเส้นใยขนสัตว์, ผ้าไหม, เส้นใยสังเคราะห์, ผ้าฝ้าย, ลินิน ฯลฯ ใช้ได้ทั้งซักด้วยมือและเครื่องซักผ้าวิธีใช้

ในกรณีที่ผ้าสกปรกมากใช้เอชจี พรี-วอช ป้ายลงบริเวณคราบที่สกปรกก่อนนำไปซัก, ฝาด้านในใช้สำหรับตวงวัดผลิตภัณฑ์
สำหรับซักเครื่อง: ใส่ผ้าลงในปริมาณที่ไม่แน่นมาก (ไม่เกิน 2.5 กก.)ลงในถังซัก ใส่ผลิตภัณฑ์ 70 มล. หรือ 2 ฝาใส่ลงในช่องใส่สารซักฟอกตั้งโปรแกรมซักให้เหมาะกับชนิดของผ้า ผ้าที่ทำจากเส้นใยขนสัตว์ควรตากในแนวราบและสะบัดหลังจากผึ่งแห้งแล้ว
สำหรับซักมือ: ผสมผลิตภัณฑ์ 35 มล. กับน้ำ 5 ลิตร แช่ทิ้งไว้ไม่เกิน  2 ชม.  ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงการบิดหรือขยี้แรง ๆ ผ้าที่ทำจากเส้นใยขนสัตว์ควรสะบัดก่อนนำไปผึ่งให้แห้ง

ข้อควรระวัง: อ่านฉลากการถนอมเนื้อผ้าให้ละเอียดก่อนใช้งาน
ปริมาตรการใช้:เครื่องซักผ้าใช้ผลิตภัณฑ์ 70 มล.ต่อครั้ง (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 11 ครั้ง) ซักด้วยมือใช้ผลิตภัณฑ์ 35 มล.ต่อครั้ง (1 ขวด ใช้ได้ประมาณ22ครั้ง)