สำหรับขจัดคราบกาวที่หลงเหลืออยู่หลังการรื้อวัสดุจากพื้นผิว เช่น พรม, ไวนิล, พื้นไม้ปาร์เก้, กระเบื้อง ฯลฯ ประสิทธิภาพสูง สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลคลอไรด์และเมทานอล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ : ทดลองใช้บริเวณพื้นที่ขนาดเล็กก่อน ใช้แปรงจุ่มผลิตภัณฑ์ทาลงบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้ 10-15 นาที(อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งระหว่างใช้งาน) ใช้เกรียงแซะกาวที่พองตัวออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง ทำซ้ำในกรณีที่ขจัดออกยาก

ข้อแนะนำ: ไม่สามารถใช้กับกาวอะคริลิค