เหล็กกวนสี,เหล็กผสมสี จีโอเฟนเนล

GEO PADDLES FOR MIXERS  H 3

PADDLE H3 CAPACITY DIAMETER    LENGTH     AGITATOR THAREDA
H3 L120G 15-25kg 120 mm 600  mm M14
H3 L140G 25-35 kg 140 mm 600 mm M14