เวอร์เนีย วัดลึก 12″ โคเวท Venier Depth Gauge KOVET

รุ่น V170-03

Res:0.02mm/1/1000″

สำหรับวัดความลึกของเพลา รูใน บ่างาน เช่น งานกลึงลดบ่า งานกัด และส่วนลึก

ของรูเจาะ รูคว้าน ร่องลึกต่างๆ