รหัสสินค้า ช่วงการวัด ค่าที่อ่านได้ ความแม่นยำ ความเร็วสูงสุด

 

V12-128  เวอร์เนีย 12″ รุ่น 1 / 128 0-300 มม. หรือ 12″ 0.05 มม. หรือ 1/128″ -0.05