รหัสสินค้า ช่วงการวัด ค่าที่อ่านได้ ความแม่นยำ ความเร็วสูงสุด
V6-1000  เวอร์เนีย 6″ รุ่น 1 / 1000 0-150 มม. หรือ 6″ 0.01 มม. หรือ 1/1000″ -0.02