รหัสสินค้า ช่วงการวัด ค่าที่อ่านได้ ความแม่นยำ ความเร็วสูงสุด

 

V6-128  เวอร์เนีย 6″ รุ่น 1 / 128 0-150 มม. หรือ 6″ 0.01 มม. หรือ 1/128″ -0.05