รหัสสินค้า ช่วงการวัด ค่าที่อ่านได้ ความแม่นยำ ความเร็วสูงสุด

 

V8-128  เวอร์เนีย 8″ รุ่น 1 / 128 0-200 มม. หรือ 8″ 0.05 มม. หรือ 1/128″ -0.05