เลเซอร์กำหนดแนวเส้น GEO FENNEL Leveling Laser รุ่น FL 40-3Liner HP

คุณสมบัติ

– เลเซอร์กำหนดแนวเส้นและจุดตัด

– ระยะทำงาน 20 เมตร / 60 เมตร

– ความคลาดเคลื่อน 0.3 มิลลิเมตร / เมตร

– ปรับระดับอัตโนมัติได้ 3.5 องศา

Self-leveling range ±3.5°
Accuracy ± 3 mm / 10 m
Working range without receiver 20 m
Working range with receiver 60 m
Operating time 15 h
Power supply 3 x AA Alkaline
Laser diodes / Laser class 635 nm /2
Dust / water protection IP 53
Weight 0,86 kg