เลื่อยโซ่ไฟฟ้า ทาล่อน ELECTRIC CHAIN SAWS TALON รุ่น  EM1101T2

กำลังไฟ 1,200 วัตต์
ความยาวโซ่ 11.5″
ความเร็ว 5,400 รอบ/นาที
น้ำหนัก 2.6 กก.
ความเร็วการตัด 10.3 มิลลิเมตร/วินาที
ความจุถังน้ำมัน 130 มิลลิลิตร
ตัดได้สูงสุด 27 เซนติเมตร