เลื่อยอเนกประสงค์ไร้สายบ๊อช 10.8V BOSCH Cordless Sabre Saw (SOLO)

แบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
ความเร็วชัก(เกียร์ 1/2) 0-3000 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก 14.5 มม.
ตัดไม้/เหล็กลึก 65/55 มม.
น้ำหนัก(รวมแบตเตอรี่) 1.2 กก.