กำลังแบตเตอรี่ 12 โวล์ท
ความเร็วรอบเปล่า 0-3,000 ครั้ง/นาที
ระยะชัก 15.9 mm.
น้ำหนัก 1.6 kg