กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบ 0-80 รอบ/นาที
ขนาดชิ้นงาน 41×41 มม.
ประเภทสวิทซ์ เปิด/ปิด
ความยาวใบมีด 687 มม.
น้ำหนัก 3.2 กก.