กำลังไฟเข้า 1,600 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 5,800 รอบ/นาที
ทำมุม 0 องศา – 56 องศา
ระยะตัดลึก 90 องศา/45 องศา/50 องศา 63/47/36 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ/แกน 190/20 มม.
น้ำหนัก 4.8 กก.