กำลังแบตเตอรี่ 18โวลท์
ความเร็ว 5,000 รอบ/นาที
ความลึกสูงสุดในการตัด 90 องศา 55 มม.
ความลึกสูงสุดในการตัด 45 องศา 41 มม.
ขนาดใบ 165 มม.
ขนาดแกนใบ 20 มม.
น้ำหนัก 3.2 กก.