ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,900 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 165 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูใบเลื่อย 20 มม.
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 4.1 กก.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 V
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อย (90°) 51 มม.
ความลึกของการเลื่อย (45°) 40 มม.