เลื่อยมือกากเพชร แอมโปร  CHAINSAWS CARBORUNDUM AMPRO

เลื่อยมือ 6″ คมพิเศษ ไม่ต้องลับอีก

ULTRASHARP,DIAMOND GROUND,HARDEN TEETH