กำลังไฟฟ้า 580 W
ความสามารถในการตัด เหล็ก/ไม้ 135/10 มม.
ปรับมุม 0-45 องศา
ความเร็วช่วงชักเปล่า 500-3100spm
น้ำหนักสุทธิ 2.7 กก.