ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 2,700 ครั้ง/นาที
ช่วงชัก 23 มม.
การเลื่อยเฉียง 0–45 °
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 2.4 กก.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 V
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 90 มม.