กำลังไฟเข้าพิกัด 710 W
โหลดไม่อัตราจังหวะ 500 – 3100 SPM
น้ำหนักไม่รวมสาย 2.5 กก.
ความสูงโรคหลอดเลือดสมอง 20 มิลลิเมตร
ลึกของการตัด
ตัดไม้ในเชิงลึก 80 มม
ตัดลึกอลูมิเนียม 20 มิลลิเมตร
ลึกของการตัดเหล็กที่ไม่ใช่โลหะผสม 10 มม