สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 670 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 500 – 2600 ครั้ง/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.7 กก.
ช่วงชัก 24 มม.
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 80 มม.
ความลึกของการเลื่อยอะลูมิเนียม 25 มม.
ความลึกของการเลื่อยเหล็กกล้าไม่อัลลอย 15 มม.