สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 580 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 500 – 3100 ครั้ง/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.4 กก.
ช่วงชัก 26 มม.
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 85 มม.
ความลึกของการเลื่อยอะลูมิเนียม 20 มม.
ความลึกของการเลื่อยเหล็กกล้าไม่อัลลอย 10 มม.