สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 400 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 3100 ครั้ง/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.7 กก.
ความยาวสายไฟ 2.5 ม.
ช่วงชัก 18 มม.
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 65 มม.
ความลึกของการเลื่อยอะลูมิเนียม 12 มม.
ความลึกของการเลื่อยเหล็กกล้าไม่อัลลอย 3 มม.